Sripad Madhwendra Puri Ji Ka Sripad Ishwar Puri Ji Ko Ashirwaad

A Play On Madhwendra Puri Ji’s Life

GuruDev of Chaitanya Mahaprabhu were Sripad IshwarPuri Ji.
Par Kaise Ishwar Puri ke shishya swaym bhagwan bane ? Aisa kya kara tha unhone ? Itne acche kismat kyu hue unki ?
Inn sab sawalon ka jawab hai, GURU SEVA ke unhone apne GuruDev Madhwendra Puri Ji Ke…Ayye dekhe iss video ko..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *